Për kërkesa të përgjithshme mos hezitoni të na kontaktoni në adresën tonë të email: it-info@tirana.al

Gjithashtu na gjeni në rrjetet sociale:

Twitter: @DTIK_BT

Facebook: DTIKBT

Adresa:
Sheshi “Skënderbej”,
Nd. 2, Kodi postar 1001,
Tiranë, Shqipëri