Portali Open Data: më shumë kategori të dhënash, datasete të reja dhe përmirësime vizuale.

Open data është filozofia që mbështet shpërndarjen dhe publikimin e lirë të të dhënave pa kufizime ligjore, patenta apo mekanizma të tjerë kontrolli.

Të Dhënat e Hapura mund të përdoren, modifikohen dhe ndahen nga çdokush dhe për çdo qëllim.

Prej datës 19 Prill 2017, Bashkia e Tiranës me mbështetjen e UNDP-së, u bë Bashkia e parë në Shqipëri që publikonte të dhëna në një format të hapur përmes portalit Open Data.

Vazhdoni te lexoni

Website të Bashkisë së Tiranës i shtohen një sërë shërbimesh të reja

Bashkia e Tiranës vjen me risi të tjera për t’iu ardhur sa më pranë qytetarëve, duke ofruar shërbime në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe pa humbur kohë në radhë apo zyra. Si një nga njësitë vendore me numrin më të madh të banorëve në vend, tashmë Bashkia e Tiranës ofron një gamë të gjerë të shërbimeve dhe informacioneve për qytetarët e saj.

Për t’i mundësuar komunitetit shërbime në kohë reale dhe informacionet e nevojshme, është mundësuar një

Vazhdoni te lexoni

“Free Wi-Fi” tashmë edhe në Qytetin Studenti

Vijon ofrimi i shërbimit “Free Wi-Fi” në zonat kryesore të qytetit.

Në kuadër të nismës “Tirana Smart City”, tashmë në qytetin e Tiranës ofrohet shërbimi “Free Wi-Fi” në zonat e sheshit “Skënderbej” dhe “Pazari i Ri”. Hapi i rradhës ishte shtrirja e shërbimit edhe te “Qyteti Studenti”, projekt i cili është implementuar me sukses dhe tashmë të gjithë dhomat e studentëve në godinat e këtij kampusi janë të pajisura me internet, ndërkohë që akses do të ofrojnë edhe sallat

Vazhdoni te lexoni

Tashmë free Wifi edhe te Pazari i Ri

Vijon mbulimi i pikave kryesore të qytetit me shërbimin Free Wifi. Pas ofrimimit të këtij shërbimi në sheshin Skëndërbej, si vijim i iniciativës “Tirana smart City”, Bashkia Tiranë do të ofrojë shërbim free WiFi edhe në ambientet e Pazarit të Ri.

Ofrimi i këtij shërbimi pa pagesë në hapësirat publike do t’i mundësojë qytetarëve dhe turistëve që në çdo moment të aksesojnë shërbimin e internetit si dhe mundësinë që të informohen në kohë reale mbi atraksionet turistike, eventet që do

Vazhdoni te lexoni

Bashkia Tiranë ofron shërbim WiFi publik në sheshin “Skënderbej”

Në kuadër të iniciativës “Tirana smart City”, Bashkia Tiranë do të ofrojë shërbim WiFi free në hapësirat publike të saj duke nisur nga “Sheshi Skënderbej”. Ofrimi i këtij shërbimi pa pagesë në hapësirat publike do t’i mundësojë qytetarëve dhe turistëve që në çdo moment të aksesojnë shërbimin e internetit si dhe mundësinë që të informohen në kohë reale mbi atraksionet turistike, eventet që do të zhvillohen në qytet apo informacionet mbi transportin publik.

 

Vazhdoni te lexoni

Promovohet projekti “OFRIMI I SHËRBIMEVE EKIOSK NE NJA”

Tashmë qytetarëve të Tiranës nuk do t’u duhet të presin në rradhë për të marrë informacionin dhe dokumentat e nevojshme për shërbimet që Bashkia ofron për ta. Përmes kioskave elektronike vetëshërbyese, të cilat janë vendosur në 10 njësi administrative, ju mund të printoni në kohë reale, 24 orë, në cdo ditë të javës, dokumentacionin për 47 shërbime të kategorizuara në: Hapësirë Publike (8 shërbime), Strehim Social (5 shërbime), Transport Publik (33 shërbime) si dhe mund të pajiseni me vërtetimin e

Vazhdoni te lexoni

City Tax – Sistemi i Qëndërzuar për Menaxhimin e Hoteleve dhe Taksave të Qëndrimit në Bashkinë e Tiranës

City Tax është një sistem i konceptuar për të ndihmuar në rritjen e nivelit të mbledhjes së takses se fjetjes dhe saktësinë e përllogaritjes së saj, nëpërmjet të cilit hotelet dhe stabilimentet e ngjashme raportojnë në mënyrë elektronike dhe në kohë reale fluksin dhe vizitorët e tyre. E njejta bazë të dhënash e krijuar shërben si burim i sigurtë për auditimin e aktivitetit të hoteleve nga Bashkia Tiranë, Drejtoria e Promovimit të Qytetit, Dretoria e Përgjithshme e

Vazhdoni te lexoni