Digjitalizimi i shërbimeve publike: disa fakte nga shtete të ndryshme

Sipas një raporti të Kombeve të Bashkuara midis viteve 2014 – 2018 përqindja e vendeve që ofrojnë shërbime digjitale u rrit deri në 71%, kjo në varësi edhe të llojit të shërbimit. Kjo përqindje pritet të rritet në vijim falë një trendi global për ndërmarrjen e iniciativave të e-qeverisjes.

E-qeverisja përfshinë përdorimin e teknologjisë dhe internetit për të rritur produktivitetin e administratës dhe realizimin e transaksioneve në mënyrë elektronike, gjë që eliminon nevojën për të vizituar fizikisht objektet

Vazhdoni te lexoni

Portali Open Data: më shumë kategori të dhënash, datasete të reja dhe përmirësime vizuale.

Open data është filozofia që mbështet shpërndarjen dhe publikimin e lirë të të dhënave pa kufizime ligjore, patenta apo mekanizma të tjerë kontrolli.

Të Dhënat e Hapura mund të përdoren, modifikohen dhe ndahen nga çdokush dhe për çdo qëllim.

Prej datës 19 Prill 2017, Bashkia e Tiranës me mbështetjen e UNDP-së, u bë Bashkia e parë në Shqipëri që publikonte të dhëna në një format të hapur përmes portalit Open Data.

Vazhdoni te lexoni

Bashkia Tiranë në konferencën e parë të Koalicionit të Qyteteve për të Drejtat Digjitale

Nëpërmjet një blogposti të mëparshëm, Drejtoria Përgjithshme e Teknologjisë së Informacionit dhe Statistikave ka ndarë lajmin se qyteti i Tiranës i është bashkuar iniciativës së një sërë qytetesh të tjera të cilat synojnë të bashkojnë forcat për të mbrojtur të drejtat e qytetarëve të tyre në botën online, por edhe për të rritur dijen dhe aftësitë digjitale. Publikimin e plotë e gjeni këtu.

Për të konkretizuar këtë iniciativë, qytetet kanë nënshkruar Deklaratën e Qyteteve për të Drejtat

Vazhdoni te lexoni

Tirana tashmë pjesë e “Koalicionit të Qyteteve për të Drejtat Dixhitale”

Koalicioni i Qyteteve për të Drejtat Dixhitale (Cities Coalition for Digital Rights) është një iniciativë e përbashkët e iniciuar nga qytetet e Amsterdamit, Barcelonës dhe të New York City e cila ka patur mbështetjen e UN-Habitat, EUROCITIES, CGLU dhe të gjithë qyteteve të tjera pjesëmarrëese për të mbrojtur, promovuar dhe monitoruar të drejtat dixhitale të qytetarëve.

Ndërkohë që koncepti i “smart city“ dëgjohet shpesh që

Vazhdoni te lexoni

Website të Bashkisë së Tiranës i shtohen një sërë shërbimesh të reja

Bashkia e Tiranës vjen me risi të tjera për t’iu ardhur sa më pranë qytetarëve, duke ofruar shërbime në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe pa humbur kohë në radhë apo zyra. Si një nga njësitë vendore me numrin më të madh të banorëve në vend, tashmë Bashkia e Tiranës ofron një gamë të gjerë të shërbimeve dhe informacioneve për qytetarët e saj.

Për t’i mundësuar komunitetit shërbime në kohë reale dhe informacionet e nevojshme, është mundësuar një

Vazhdoni te lexoni

“Free Wi-Fi” tashmë edhe në Qytetin Studenti

Vijon ofrimi i shërbimit “Free Wi-Fi” në zonat kryesore të qytetit.

Në kuadër të nismës “Tirana Smart City”, tashmë në qytetin e Tiranës ofrohet shërbimi “Free Wi-Fi” në zonat e sheshit “Skënderbej” dhe “Pazari i Ri”. Hapi i rradhës ishte shtrirja e shërbimit edhe te “Qyteti Studenti”, projekt i cili është implementuar me sukses dhe tashmë të gjithë dhomat e studentëve në godinat e këtij kampusi janë të pajisura me internet, ndërkohë që akses do të ofrojnë edhe sallat

Vazhdoni te lexoni

Bashkia e Tiranës migron në paketën LibreOffice

Bashkia e Tiranës vijon me implementimin e teknologjive me kod burimi të hapur, si pjesë e infrastrukturës digjitale të institucionit, ku implementohen edhe platformat që ju vihen në shërbim qytetarëve.

Në vijim të strategjisë për zhvillimin e infrastrukturës digjitale së institucionit me një përafrim ku fokusi vendoset te nevojat e qytetarit, Bashkia e Tiranës vijon me një ndryshim të rëndësishëm në këtë drejtim. Me anë të një projekti që vijon prej një viti, tashmë rreth më shumë

Vazhdoni te lexoni

Vendosja e nënshkrimit të email në Thunderbird

Thunderbird është një klient email me kod burimi të hapur i cili ofrohet falas, ka shumë funksionalitete dhe njëkohësisht është shumë i thjeshtë për tu përdorur. Thunderbird është zhvilluar, testuar dhe suportohet nga Mozilla Corporation dhe një grup vullnetarësh të dedikuar. Aplikacioni është i përkthyer plotësisht në gjuhën shqipe dhe mund të përdoret edhe në këtë formë.

Në këtë guidë të shkurtër do të shikojmë sesi mund të vendosim nënshkrimin në klientin email

Vazhdoni te lexoni

Disa karakteristika të LibreOffice Calc

LibreOffice Calc është një aplikacion për krijimin dhe editimin e spreadsheet-eve që mund të përdoret për të llogaritur, analizuar dhe menaxhuar të dhënat tuaja. Ju gjithashtu mund të importoni dhe modifikoni spreadsheet-et e krijuara me Microsoft Excel. Më poshtë po listojm disa nga karakteristikat kryesore që ky program ju ofron dhe veprimet që ju lejon të performoni.

  • Llogaritjet
Vazhdoni te lexoni